ทำเนียบเอกสารวิจัย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

เอกสารวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ การเมือง การเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการวิจัยในการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ เป็นที่น่าเชื่อถือในการนำไปใช้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคต

วันที่เผยแพร่ : Apr 01, 2020
สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB002942 ทำเนียบเอกสารวิจัย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ทำเนียบเอกสารวิจัย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ว7ท6 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น