• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
การมองอนาคตของเทคโนโลยีในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Technology foresight in communications regulation)

บทความ เรื่อง “การมองอนาคตของเทคโนโลยีในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Technology foresight in communications regulation)” ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม International Telecommunications Society (ITS) ครั้งที่ 32 ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 การจะนำเสนอบทความในที่ประชุมดังกล่าวได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของ ITS โดยเนื้อหาของบทความจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อตามที่ ITS กำหนด ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการสื่อสารด้วย จุดประสงค์ของการประชุมในเวทีดังกล่าวซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คือ การนำเสนอทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชนจากประเทศต่างๆ
...ในการมองอนาคตได้มีนักวิชาการเสนอกรอบแนวทาง (Framework) หลายรูปแบบด้วยกัน โดยกรอบแนวทางหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและรับรองโดยสมาคมนักอนาคตศาสตร์อาชีพ (Association of Professional Futurists - APF) คือ "Framework Foresight" ซึ่งพัฒนาโดย University of Houston ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งขั้นตอนการมองอนาคตเป็น 6 ขั้น... โดยสรุปแล้ว การมองอนาคตช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม การศึกษานี้มีส่วนช่วยเสริมองค์ความรู้ในวงวิชาการเกี่ยวกับการกำกับดูแลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในกิจการสื่อสาร และช่วยแนะนำแนวทางให้กับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารในการประยุกต์ใช้การมองอนาคตต่อไป
สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านเนื้อหาบทความเพิ่มเติม
https://www.nbtc.go.th/News/Information/62790.aspx

วันที่เผยแพร่ : Oct 12, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 3
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
การมองอนาคตของเทคโนโลยีในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Technology foresight in communications regulation) 
300 a : Total pages 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ