• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งอาวุโสระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับผู้ชำนาญการ ต้องทำผลงานวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. โดยผู้จัดทำเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนัก บส. มีความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภายในสำนัก บส. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนัก บส. จัดทำแผนและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม กฎระเบียบดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และเข้าใจในกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการดำเนินการให้ถูกต้อง

สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2566
จำนวนหน้า : 103
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005394 การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB005395 การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 
300 a : Total pages 
103 
050 b : Publish Year 
2566 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ