• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
คู่มือการปฏิบัติงานในการนำเข้า-นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม

สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งอาวุโสระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับผู้ชำนาญการ ต้องทำผลงานวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ผู้จัดทำได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าหรือใบอนุญาตให้นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำออกเครื่องวิทยุคมนาคม ได้ศึกษาแนวทางในการพิจารณาอนุญาตของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้เป็นข้อมูลจะได้จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมทั้งเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็น

สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2566
จำนวนหน้า : 44
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005382 เครื่องวิทยุคมนาคม อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB005383 เครื่องวิทยุคมนาคม อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการปฏิบัติงานในการนำเข้า-นำออกเครื่องวิทยุคมนาคม 
300 a : Total pages 
44 
050 b : Publish Year 
2566 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ