• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
การประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

“สำนักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2560 ในเรื่องการนำ สายสื่อสารลงดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่สอดรับกับนโยบายเปลี่ยนสายอากาศเป็นระบบ สายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล (โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เพื่อรองรับ ปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยจะ ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ประกอบ กิจการโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศชาติ”

วันที่เผยแพร่ : Mar 20, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 62
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
การประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
300 a : Total pages 
62 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2563 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2563 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ