• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
จดหมายเหตุ 10 ปี กสทช. พ.ศ. 2554 - 2564

“รากฐานการสื่อสารของประเทศไทย”
การสื่อสารโทรคมนาคมของไทยมีวิวัฒนาการความเป็นมาจวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าร้อยปี หากนับย้อนหลังกลับไปยังหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การสื่อสารโทรคมนาคมของไทยในอดีต เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพและมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม ว่าจำเป็นต่อการเร่งพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ทรงพระกรุณาโปลดเกล้าฯ สถาปนาการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศขึ้นอย่างเป็นทางการ นับเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารของประเทศอย่างแท้จริง และหลังจากนั้นเป็นต้นมาการสื่อสารโทรคมนาคมไทยได้มีพัฒนาการความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน

วันที่เผยแพร่ : Jan 09, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 526
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายเหตุ 10 ปี กสทช. พ.ศ. 2554 - 2564 
300 a : Total pages 
526 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ