• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2566 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

“วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2566 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566”
วารสารวิชาการ กสทช. ฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความหลากหลายของบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์ ทั้งในมิติของประวัติศาสตร์การพัฒนากิจการโทรศัพท์ของไทยซึ่งมีเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงที่่น่าสนใจศึกษา มิติของการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีใหม่กับเทคโนโลยีดังเดิมในตลาดบริการเดียวกัน มิติทางวิศวกรรมของการพัฒนาแอปพลิเคชันและคุุณภาพของบริการ ตลอดจนมิติของการป้องกันและเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากมิจฉาชีพโทรหลอกลวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยมีบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ อาทิ
• บทความวิจัย
- การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเกษตรฟาร์มใหญ่
- กิจการโทรศัพท์: ความก้าวหน้าของกิจการโทรศัพท์ในประเทศสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2430 – 2475
- คุณภาพของบริการของโครงข่าย 5G: กรณีศึกษา พื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
• บทความวิชาการ : การแข่งขันในตลาดบริการเสียงระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายกับผู้ให้บริการโอทีที
• บทความปริทัศน์ : ปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์โทรหลอกลวง

: ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับนี้ได้ที่
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

วันที่เผยแพร่ : Jul 13, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 158
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2566 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 
300 a : Total pages 
158 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ