• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เจ็ด พุทธศักราช 2556 – 2557

• จดหมายเหตุฉบับนี้ ได้เรียบเรียงเรื่องราวที่สำคัญของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจากการจดบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวในอดีต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศ ตามวิถีทางแห่งอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
• ภายใต้บริบทสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองที่ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริบทของศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย

วันที่เผยแพร่ : May 25, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004861 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เจ็ด พุทธศักราช 2556 – 2557 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เจ็ด พุทธศักราช 2556 – 2557 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2564 
260 c : Date of publication 
ตรวจแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ