• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2563

รายงานฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย
• ส่วนที่หนึ่ง นำเสนอแผนที่ประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นภาพเกี่ยวกับประเทศไทย
• ส่วนที่สอง นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตารางสถิติ แผนภูมิสถิติ นำเสนอ 21 บทตามสาขาสถิติ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง บัญชีประชาชาติ สถิติเกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้าและราคา สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัย สถิติการคลัง สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• มีบทนำประกอบการใช้ข้อมูลสถิติ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงความเป็นมา หรือความหมายของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตารางสถิติทุกตาราง เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

วันที่เผยแพร่ : May 25, 2022
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004860 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2563 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2563 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2563 
260 c : Date of publication 
ตรวจแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ