• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ แผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และรายงานสรุปฉบับผู้บริหารแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์” ที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ จะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ มีความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถส่งต่อมรดกวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งในพื้นที่แก่คนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต”

วันที่เผยแพร่ : Jan 22, 2024
สำนักพิมพ์ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005348 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ แผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และรายงานสรุปฉบับผู้บริหารแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ แผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และรายงานสรุปฉบับผู้บริหารแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2560 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ