• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
​แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BASIC AMATEUR RADIO OPERATOR)

​แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ สมัครเล่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบได้มีการศึกษาจากข้อกําหนดของสากลและปรับปรุงแก้ไขจากข้อสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน กสทช. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

วันที่เผยแพร่ : Oct 31, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : คู่มือ กสทช.
จำนวนหน้า : 100
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
​แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BASIC AMATEUR RADIO OPERATOR) 
300 a : Total pages 
100 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ