• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานประจำปี 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

• การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงถือเป็นกลไกของภาครัฐในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล่ำทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพการงานได้
• ในปี 2563 ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง กองทุนได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาให้มีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายระหว่างการศึกษา โดยเพิ่มค่าครองชีพและเพิ่มกรอบวงเงินให้เพียงพอสำหรับผู้กู้ยืมทุกรายโดยไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษาเป็นปีแรก รวมถึงมีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กองทุนยังมุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กู้ผู้ยืม สถานศึกษา องค์กรนายจ้าง และผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าเยาวชนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน

วันที่เผยแพร่ : Jul 05, 2022
สำนักพิมพ์ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004899 รายงานประจำปี 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2564 
260 c : Date of publication 
ตรวจแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ