• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page

นิตยสาร The Knowledge by OKMD : Cost of Reading ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราวกว่าจะเป็นสังคมการอ่าน เรามีต้นทุนอะไรบ้างเพื่อให้ถึงปลายทางที่คุ้มค่าในอนาคต อาจนับได้ตั้งแต่ "ต้นทุนภาคการผลิต" หรือสำนักพิมพ์ เช่น กระดาษ การออกแบบ การพิมพ์ การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ความสามารถทางการเขียนและความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสม ขณะเดียวกันยังมี "ต้นทุนการสร้างนักอ่าน" ที่ต้องใช้ทั้งต้นทุนในรูปแบบงบประมาณ ความอุตสาหะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเวลาในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกับประชากรวัยเด็กและเยาวชนให้สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือพัฒนาตน และเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ไม่ว่าวัยใด กล่าวได้ว่า "ต้นทุนในการสร้างนักอ่าน" นี้สอดคล้องกับโจทย์การส่งเสริมด้านการอ่านที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างของประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหนังสืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะผู้อ่านยังคงมองหาหนังสือและเนื้อหาที่หลากหลาย ทันยุคสมัย เพื่อใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์ด้านที่ต้องการได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านกลุ่มใหม่ที่มองหาแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ การทบทวนเพื่อประเมินผล "ต้นทุน" 2 ด้าน ทั้ง "ต้นทุนภาคการผลิต" และ "ต้นทุนการสร้างนักอ่าน" อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้สังคมแห่งการอ่านไปต่อได้และเกิดการพัฒนาทั้งระบบได้ครบถ้วน ส่งผลให้ธุรกิจหนังสือและคนทำงานสร้างสรรค์อยู่ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับความสามารถในผลิตผลงานที่มีโอกาสเป็น "ซอฟต์พาวเวอร์" ด้านหนังสือ และเพื่อสร้างนักอ่านที่เป็นกำลังคนคุณภาพที่พร้อมพัฒนาประเทศและแข่งขันได้ ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้ต้องเกิดจากการร่วมมือกันจากทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อ่านที่ต้องการเห็นสังคมการอ่านในอนาคตร่วมกัน พบกับเรื่องราวองค์ความรู้ดีๆ จาก The Knowledge bu OKMD ได้ที่ https://www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine/

ปีที่พิมพ์ : Mar 08, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : 32
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
The Knowledge vol. 31 
300 a : Total pages 
32 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish year 
2567 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
050 b : Item/Issue No. 
31 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ