• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022”
  121 view

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงาน กสทช.ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จาก 1,935 หน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัล นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล โดยมี นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับรางวัล รางวัลรัฐบาลดิจิทัลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการเป็นหลักที่มีคะแนนรวมสูงสุด จากผลสำรวจตามกรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยผลงานที่สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล คือ “ระบบ NBTC Service Portal ในเรื่องการให้บริการ” "ระบบ NBTC Data Center ในเรื่องของการบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช." เป็นต้น โดย สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมข้อมูลและตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ของ สพร. . ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ YouTube กสทช. / NBTC Thailand . #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงาน กสทช.

MARC Information

245 a : Title 
สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้