• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายปี
  109 view

การจัดเตรียมเอกสารและการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายปี . ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารการชำระค่าธรรมเนียม https://telecom-license.nbtc.go.th/Li... ลิงก์ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา (แบบมีโครงข่ายเป็นของตนเอง) https://telecom-license.nbtc.go.th/Li... ลิงก์ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและออกใบ Bill Payment https://telecomfee.nbtc.go.th ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน กสทช. 1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ส่วนติดตามและตรวจสอบค่าธรรมเนียม โทร. 0 2670 8888 ต่อ 7450,7451,7453,7454,7402 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9040 5063 อีเมล: tel_license2@nbtc.go.th 2. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โทร. 0 2670 8888 ต่อ 7322, 7332 และ 7336 อีเมล tel_license1fee@nbtc.go.th . ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ YouTube กสทช. / NBTC Thailand . #ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรคมนาคม #nbtctelecomfee #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช

MARC Information

245 a : Title 
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายปี 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้