• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
คนที่ไม่ได้ยิน
  465 view

TTRS เชื่อมการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยินกับคนในครอบครัวจนถึงคนในสังคม ภาพยนตร์สั้นจาก ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS เรื่อง "คนที่ไม่ได้ยิน" ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ttrs.or.th . เผยแพร่ใน YouTube ของสำนักงาน กสทช. / NBTC Thailand https://www.youtube.com/c/nbtcth-channal . #TTRS #ล่ามภาษามือTTRS #ภาษามือ #คนหูหนวก #ผู้พิการ

MARC Information

245 a : Title 
คนที่ไม่ได้ยิน 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้