• NBTC E-Lib_082020
  • MEGATECH BOOK
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
เช้านี้ต้องขยาย ตอน ฉุกคิดก่อนแชร์หลอกลวงขอรับบริจาคเงิน

ระวัง! กลลวงของเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์ อาศัยช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียหลอกลวงขอรับบริจาคเงิน สำนักงาน กสทช. ขอนำเสนอเรื่องราวนี้เพื่อให้รู้เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพกันค่ะ #เช้านี้ต้องขยาย #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน ฉุกคิดก่อนแชร์หลอกลวงขอรับบริจาคเงิน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น