• NBTC E-Lib_082020
  • A book about with NBTC e - Library
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • MEGATECH BOOK
  • Mobile Application NBTC E-Library

KAMONLAK PINYAKONG
21 Jul 2021

มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. (NBTC Infocenter)


อีกหนึ่งแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนในการค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา และขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำไปสู่สำนักงานดิจิทัล โดยการให้บริการ Online ผ่านทางเว็บไซต์ https://infocenter.nbtc.go.th ในรูปแบบ Electronic file และ E-Book ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก


เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่มีข้อมูลมากกว่า 4,500 File และผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี! ทั้งบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://infocenter.nbtc.go.th