• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page

นิตยสาร The Knowledge ฉบับนี้ว่าด้วย วาระแห่งเทศกาล Pride Month ในเดือนมิถุนายน พูดถึงการยอมรับความเสมอภาคทางเพศของกลุ่ม LGBTQ+ ในโลกปัจจุบัน ร่วมสำรวจเส้นทาง ความเคลื่อนไหว และพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศของเพศหลากหลาย ที่สามารถต่อยอดเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศได้ด้วยจาก The Knowledge by OKMD ได้ที่ https://www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine/

ปีที่พิมพ์ : May 16, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : 32
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
The Knowledge vol. 32 
300 a : Total pages 
32 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish year 
2567 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
050 b : Item/Issue No. 
32 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ