• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รายงานฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ (สช.) จัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ มีหลักการสำคัญ คือ (อ้างอิงข้อมูล น. 15)
• เป็นการบันทึกผลงานตามพันธกิจขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• เนื้อหาสาระเป็นไปตามหลักการของการจัดทำรายงานประจำปีของสากล มีการออกแบบการจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลผลงานบนพื้นฐานของหลักวิชาการ หลักการ เหตุผล และการใช้ประโยชน์
• มุ่งนำเสนออย่างกระชับ ชัดเจน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
• เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.nationalhealth.or.th/th/vw-annual-report)

วันที่เผยแพร่ : Aug 04, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 162
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
300 a : Total pages 
162 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
260 c : Publish Year 
2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ