• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
แนวปฏิบัติการนำเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

แนวปฏิบัติการนำเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
• แนวปฏิบัติฉบับนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการส่งเสริมและกำกับดูแลการนำเสนอของสื่อในประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับบทบาทของสื่อที่หลากหลายทั้งผู้ปฏิบัติงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังในประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อให้ทำหน้าที่ด้วยความรู้ความเข้าใจและถููกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพและจริยธรรมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ถููกนำเสนอผ่านสื่่อ ไม่ให้ถููกตีตราอย่างไม่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติฉบับนี้ จะเป็นพลังหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมบทบาทหน้าที่่และความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของสื่อในประเทศไทยให้มีมาตรฐานในการนำเสนอเนื้อหาที่มีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และปลูกฝังทัศนคติที่ถููกต้องและเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของสังคมไทยเช่นกัน

แหล่งที่มาฐานข้อมูลออนไลน์ : https://broadcast.nbtc.go.th/academic-academic_all

สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 105
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004894 แนวปฏิบัติการนำเสนอของสื่อมวลชน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB004895 แนวปฏิบัติการนำเสนอของสื่อมวลชน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แนวปฏิบัติการนำเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 
300 a : Total pages 
105 
050 b : Publish Year 
2565 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ