• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
คู่มือการพิจารณาอนุญาตการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม

• คู่มือเล่มนี้ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติอันดีที่ก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการในปัจจุบันและผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต
• คู่มือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมถือปฏิบัติ อันจะส่งผลในการช่วยป้องกันการครอบงำตลาดหรือผูกขาดตลาด
• คู่มือเล่มนี้ อธิบายความหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับ ประกาศ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะทำการควบรวมกิจการได้มีความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการตามขั้นตอนที่ระบุในประกาศการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคมได้

วันที่เผยแพร่ : Jun 20, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : คู่มือ กสทช.
จำนวนหน้า : 233
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือการพิจารณาอนุญาตการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม 
300 a : Total pages 
233 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ