• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • MEGATECH BOOK
  • magazine
  • Facebook Page
  • Infocenter
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2564

• จากการศึกษา รวบรวมข้อมูล ทางที่ปรึกษาพบประเด็นสำคัญสำหรับการติดตามและประเมินผลในด้านกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
(1) การเตรียมความพร้อมในการจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz
(2) การดำเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
(3) การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ
(4) การเร่งรัดการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และ (5) ประเด็นสำคัญอื่นๆ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการแก้ไขปัญหา Call Center และ SMS หลอกลวงประชาชน
โดยมีรายละเอีียดปรากฏอยู่ในรายงานฉบัับนี้
อ้างอิงข้อมูล : หน้า 5

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
ปีที่พิมพ์ : 2565
จำนวนหน้า : 592
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004881 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2564 
300 a : Total pages 
592 
050 b : Publish Year 
2565 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ