• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2564

• หนังสือเล่มนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการคลังของแผ่นดิน ในเชิงสถิติเป็นรายปีงบประมาณ โดยประกอบด้วยข้อมูล 7 ภาค ได้แก่
ภาคที่ 1 : ภาพรวมการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
ภาคที่ 2 : รายรับ
ภาคที่ 3 : รายจ่าย
ภาคที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ
ภาคที่ 5 : เงินคงคลัง
ภาคที่ 6 : การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาคที่ 7 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายงบกลาง
• สามารถดูข้อมูลสถิติการคลังเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/หนังสือสถิติการคลัง.html)

วันที่เผยแพร่ : May 26, 2022
สำนักพิมพ์ : กระทรวงการคลัง
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 123
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2564 
300 a : Total pages 
123 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงการคลัง 
260 c : Publish Year 
2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ