• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
รายงานประจำปี 2564 กรมการค้าภายใน

• หนังสือเล่มนี้ กรมการค้าภายในได้รวบรวมผลการดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งในด้านการดูแลภาคการค้าสินค้าเกษตร การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก การดูแลความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า และการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเป็นธรรม ฯลฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกรมการค้าภายใน
ส่วนที่ 2 : ผลปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 3 : บทความ
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงิน
ส่วนที่ 5 : กิจกรรมทางสังคม
• สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.dit.go.th ของกรมการค้าภายใน

วันที่เผยแพร่ : May 26, 2022
สำนักพิมพ์ : กระทรวงพาณิชย์
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 75
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2564 กรมการค้าภายใน 
300 a : Total pages 
75 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงพาณิชย์ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ