• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานสรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

สรุปผลสำรวจผู้ใช้บริการดิจิทัลในประเทศไทยและข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ
(อ้างอิงข้อมูลหน้า 12 - 13)
• กลุ่มบริการแพร่เสียงได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของผู้ให้บริการดิจิทัลมากที่สุด โดยจากผลการสำรวจพบว่า มีผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 60 ที่ไม่ใช้บริการดั้งเดิมอย่างการฟังวิทยุ AM/FM แล้ว
• ผู้ใช้บริการดิจิทัลกลุ่ม Gen Z ประมาณร้อยละ 70.8 ถึงร้อยละ 72.7 เสพคอนเทนต์จากโซเชียลมีเดียเพื่อความบันเทิงในรูปแบบวีดิโอและรูปภาพเป็นหลัก
• การใช้บริการดิจิทัลด้านการเงินของผู้ใช้บริการดิจิทัลเกือบทุกช่วงวัยเน้นการลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มากกว่าการลงทุนหุ้น ยกเว้นกลุ่ม Baby boomer+ ที่ใช้งานแอปพลิเคชันด้านการลงทุนหุ้นมากกว่าคริปโตเคอเรนซี่
• การใช้งานแพลตฟอร์มด้านสาธารณสุขจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย โดยในกลุ่ม Gen Z จะใช้บริการเพื่อปรึกษาแพทย์ออนไลน์เป็นหลัก ในขณะที่ผู้ใช้บริการดิจิทัลในช่วงวัยที่อายุมากขึ้นจะเน้นการสั่งซื้อยาหรือเวชภัณฑ์เป็นหลัก
• สัดส่วนการใช้งานของกลุ่มบริการด้านการศึกษาเน้นการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ (Upskilling) ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen Y และกลุ่ม Gen Z

แหล่งที่มาฐานข้อมูลออนไลน์
https://broadcast.nbtc.go.th/academic-academic_all

วันที่เผยแพร่ : May 17, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 252
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย 
300 a : Total pages 
252 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ