• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter

• หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อซักถามและประเด็นคำถามของผู้รับทุนเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญารับทุน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามสัญญาให้ผู้รับทุน โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลัก
ส่วนที่ 1 : การยื่นขอรับทุน
ส่วนที่ 2 : การทำสัญญารับทุน
ส่วนที่ 3 : การดำเนินงานตามสัญญารับทุน
ส่วนที่ 4 : การดำเนินการด้านการเงินและการบัญชี
ส่วนที่ 5 : การปิดโครงการ
ส่วนที่ 6 : การกระทำผิดสัญญา และ
ส่วนที่ 7 : ภาคผนวค
• หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับทุน ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่นขอทุนและดำเนินการตามสัญญารับทุนต่อไป
แหล่งที่มาของข้อมูล : https://btfp.nbtc.go.th/?lang=th-th

วันที่เผยแพร่ : Apr 26, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : คู่มือ กสทช.
จำนวนหน้า : 80
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ