• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม

พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จขึ้นครอง สิริราชสมบัติใน พ.ศ. 2489 ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการตลอดรัชสมัยด้วยการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการวางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สามารถสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ชุมชนในเมืองก็ประสบปัญหาจราจรติดขัดที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยระบบเส้นทางสัญจร รูปแบบต่าง ๆ และระบบขนส่งมวลชนไปพร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ แก่กระทรวงคมนาคมให้นำไปดำเนินการ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

วันที่เผยแพร่ : Dec 15, 2021
สำนักพิมพ์ : กระทรวงคมนาคม
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004719 พระบรมราชาวิถี อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2560 
260 c : Date of publication 
ตรวจแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ