• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564

“รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอแผนที่ประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีควรามรู้ความเข้าใจและมองเห็นภาพเกี่ยวกับประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตารางสถิติ และแผนภูมิสถิติ โดยนำเสนอเป็น 21 บทตามสาขาสถิติ เช่น สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เป็นต้น ”

วันที่เผยแพร่ : Dec 14, 2021
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004716 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2564 
260 c : Date of publication 
ตรวจแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ