• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
นิยามตัวชี้วัด ผลผลิตปลายทาง และแผนที่นำทาง (Roadmap) ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2568)

นิยามตัวชี้วัด ผลผลิตปลายทาง และแผนที่นำทาง (Roadmap) ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2568) หนังสือเล่มนี้เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผลผลิตหลักๆ ที่ควรต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นแต่ละระยะก่อนถึงปลายทาง เป็นต้น

วันที่เผยแพร่ : Dec 08, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 60
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
นิยามตัวชี้วัด ผลผลิตปลายทาง และแผนที่นำทาง (Roadmap) ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2568) 
300 a : Total pages 
60 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ