• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page

Radio Thailand ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต เส้นทางวิทยุไทย หนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพัฒนาการของกิจการกระจายเสียงในแต่ละยุคแต่ละสมัย รวมทั้งรวบรวมข้อคิดและประสบการณ์ของบุคคลในวงการกิจการกระจายเสียงที่ฟันฝ่าอุปสรรค และความท้าทายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูล ความเห็นหรือข้อความใดๆ ที่ปรากฎในหนังสือนี้ไม่มีผลผูกพัน ต่อสำนักงาน กสทช. แต่อย่างใด และสำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำข้อมูล ความเห็น หรือข้อความในหนังสือนี้ไปใช้ หรือกระทำการใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น หรือข้อความที่ปรากฎในหนังสือนี้

วันที่เผยแพร่ : Dec 08, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 89
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
Radio Thailand ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต เส้นทางวิทยุไทย 
300 a : Total pages 
89 
650 a : Subject 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ