• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รวมกฎหมายการอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคม

หนังสือรวมกฎหมายการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมฉบับนี้ ได้รวบรวมพระราชบัญญัติ และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม การอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม กิจการทางน้ำและอากาศยาน เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน กิจการเอกชนและประชาชน การอนุญาตให้กับหน่วยงานของรัฐ การมอบอำนาจ การบังคับใช้กฎหมาย การอบรมและประกาศนียบัตร โดยจัดทำเพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Dec 07, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : กฎหมาย กสทช.
จำนวนหน้า : 530
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รวมกฎหมายการอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคม 
300 a : Total pages 
530 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
24 ธันวาคม 2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ