• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รวมกฎหมายการอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคม

หนังสือรวมกฎหมายการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมฉบับนี้ ได้รวบรวมพระราชบัญญัติ และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม การอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม กิจการทางน้ำและอากาศยาน เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน กิจการเอกชนและประชาชน การอนุญาตให้กับหน่วยงานของรัฐ การมอบอำนาจ การบังคับใช้กฎหมาย การอบรมและประกาศนียบัตร โดยจัดทำเพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Dec 07, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : กฎหมาย กสทช.
จำนวนหน้า : 530
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รวมกฎหมายการอนุญาตและการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคม 
300 a : Total pages 
530 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Date of publication 
24 ธันวาคม 2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น