• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2563

รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองได้ดำเนินการจัดทำตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง

สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์ : 2563
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 122
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004629 รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2563 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2563 
300 a : Total pages 
122 
050 b : Publish Year 
2563 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานศาลปกครอง 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น