• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562 ได้มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G การบริหารจัดการและกำกับดูแลทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคม การกำกับดูแลตลาด สภาพการแข่งขัน และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม การบริการด้านโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำลงใต้ดิน

วันที่เผยแพร่ : Oct 20, 2021
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 323
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562 
300 a : Total pages 
323 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
260 c : Date of publication 
2562 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น