• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารและแนวโน้มอุตสาหกรรมในกิจการสื่อสาร

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กปต.) ในด้ารแนวทางการติดตามประเมินผลการทำงานของ กสทช. และการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการศึกษานี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทุติยภูมิ จากแนวทางการปฏิบัติงานของ กตป. ในระยะที่ผ่านมา กรณีศึกษาต่างประเทศ และการจัดทำ Technology Foresight และ (2) การเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะสรุปผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ กตป.

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 214
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004541 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารและแนวโน้มอุตสาหกรรมในกิจการสื่อสาร อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB004542 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารและแนวโน้มอุตสาหกรรมในกิจการสื่อสาร อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารและแนวโน้มอุตสาหกรรมในกิจการสื่อสาร 
300 a : Total pages 
214 
050 b : Publish Year 
2564 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น