• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

ในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังที่กล่าวนี่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ไดกำหนดประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินผล 4 ประเด็น โดยมีประเด็นย่อยเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
2. การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน
3. การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร
4. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่

สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 268
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004539 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB004540 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
300 a : Total pages 
268 
050 b : Publish Year 
2564 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น