• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น คู่มือเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย

วันที่เผยแพร่ : Sep 15, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดหมู่ : คู่มือ
จำนวนหน้า : 52
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
300 a : Total pages 
52 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น