• NBTC E-Lib_082020
  • A book about with NBTC e - Library
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • MEGATECH BOOK
  • Mobile Application NBTC E-Library
​เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช.

​เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รายจ่ายโครงการ งบกลาง รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินจัดสรรเข้ากองทุน

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 24
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004425 งบประมาณรายจ่าย อยู่บนชั้นวางหนังสือ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
​เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. 
300 a : Total pages 
24 
050 a : Classification No. 
 
050 a : Author ID 
 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 
000 a : Created By 
ว่าที่ร้อยตรี กำชัย ใจแน่น 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น