ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารและข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563

ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารและข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563 : โครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2561 – 2562 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาวิจัย ประชาชนทั่วไป และองค์กรระหว่างประเทศทางด้านกิจการโทรคมนาคม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดสื่อสาร ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมของประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

วันที่เผยแพร่ : Nov 10, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 22
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารและข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ประจำปี 2562 และประมาณการปี 2563 
300 a : Total pages 
22 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น