ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดสื่อสารอย่างครบถ้วนรอบด้าน จากแหล่งข้อมูลที่มีประสบการณ์ตรงในการสำรวจมีความเชื่อถือได้ของข้อมูล และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อตลาดสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน

วันที่เผยแพร่ : Nov 10, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 35
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562 
300 a : Total pages 
35 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น