แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 โดยถ่ายทอดนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ นโยบาย กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. บับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ในภาพรวมของสำนักงาน กสทช. เพื่อรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

เลขเรียกหนังสือ : ส6ผ3 2563
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 75 หน้า
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004056 แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB004057 แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 
300 a : Total pages 
75 หน้า 
050 a : Classification No. 
 
050 a : Author ID 
050 b : Publish Year 
2563 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น