รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

วันที่เผยแพร่ : Sep 28, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 375
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
300 a : Total pages 
375 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น