คู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทุย - โทรทัศน์ ได้รับรู้และเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานแง่มุมต่าง ๆ ของกสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างความตระหนักในสิทธิของความเป็นพลเมืองผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์

วันที่เผยแพร่ : Sep 11, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : *คู่มือ กสทช.
จำนวนหน้า : 208
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รู้สื่อรู้สิทธิ สานพลังผู้บริโภค 
300 a : Total pages 
208 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น