แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่กำาลังเกิดขึ้นในโลกวงกว้าง และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนรวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่

วันที่เผยแพร่ : Aug 27, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 26
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย 
300 a : Total pages 
26 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น