รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสำรวจพฤติกรรม ความเห็น และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่อรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริง

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน และทบทวนสัดส่วนที่เหมาะสมของรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเป็นหน่วยวินาที โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (9)

วันที่เผยแพร่ : Aug 25, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 366 หน้า
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสำรวจพฤติกรรม ความเห็น และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่อรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริง 
300 a : Total pages 
366 หน้า 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Date of publication 
พฤษภาคม 2563 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น