• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2567 มีสาระสำคัญประกอบด้วย
• ส่วนที่ 1 การถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
• ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2567 ซึ่งได้กำหนดแผนงาน งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565 – 2570) งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
• และส่วนที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2567
จำนวนหน้า : 76
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005455 แผนปฏิบัติการ อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB005456 แผนปฏิบัติการ อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2567 
300 a : Total pages 
76 
050 b : Publish Year 
2567 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ