• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค : การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT)

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) จึงได้กำหนดเป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของ กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบตามหลักวิชาการ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภาพรวมและเชิงลึก รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุป วิเคราะห์ผลกระทบ จึงเห็นควรจ้างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการเป็นที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 นี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการ จะประโยชน์ต่อ กตป. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอแนะ กสทช. ในการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

วันที่เผยแพร่ : May 14, 2024
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 140
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค : การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) 
300 a : Total pages 
140 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ