• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียวของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) ลักษณะทางประชากร การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ความเข้ากันได้ และพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว
2) ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์กับพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว
4) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความง่ายกับพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว
5) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเข้ากันได้กับพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว
6) อิทธิพลร่วมของการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ความเข้ากันได้ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียวโดยรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

วันที่เผยแพร่ : Mar 18, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 138
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียวของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
300 a : Total pages 
138 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ