• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานอัตราค่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ประจำปี 2566

"รายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เป็นการรวบรวมอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการขายหรือเรียกเก็บโดยตรงให้กับผู้ใช้บริการปลายทาง (End User) โดยได้อัตราค่าบริการ OTT ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของ กสทช. เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือรูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการแต่ละราย โดยรายงานฉบับนี้จะเน้นการนำเสนอข้อมูลอัตราค่าบริการของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นหลักที่เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยประกอบด้วยข้อมูลผู้ให้บริการ ลักษณะการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ อัตราค่าบริการแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละแพ็กเกจ รวมถึงการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ นอกจากนี้เป็นปีแรกที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลอัตราค่าบริการเคเบิลทีวีในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลอัตราค่าบริการในกิจการโทรทัศน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของ กสทช. ในอนาคต"

สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ฉบับนี้ได้ที่
https://broadcast.nbtc.go.th/academic-advert

วันที่เผยแพร่ : Dec 13, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 156
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานอัตราค่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ประจำปี 2566 
300 a : Total pages 
156 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ