• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2565

“รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2565” เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ มีสาระสำคัญประกอบด้วย
• ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
• การรายงานสภาพตลาดและการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
• ปัญหา อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีความสำคัญต่อประชาชน
• การบริหารงบประมาณประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานสำคัญและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566
โดยรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่เผยแพร่ : May 03, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 290
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2565 
300 a : Total pages 
290 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ